Nedlasting
Gratis spill
Hjemmekino

Sykdommer
Apotek
Massasje og spa

Lastebil
Leker

Personlig utvikling

Mennesket når sitt ypperste først når det er selvrealisert. Alle bør derfor gjøre en innsats til å forbedre seg selv og aktivt drive med personlig utvikling.

Endre vaner og adferd

Vaner er utviklet fra trening, påvirkninger, observasjon og praksis. Vi utvikler mange vaner i hele vårt liv, hvor noen er gode og andre er dårlige.
Personlig utvikling » Endre vaner og adferd

Positiv tenkning

Positiv tenkning er viktig fordi det påvirker våre handlinger som igjen påvirker hvordan omgivelsene, og hvis du er positiv vil dette oppfattes av dine medmennesker, og de vil til gjengjeld være mer positiv mot deg... Selv når det ikke er noen rundt deg har positiv tenkning en enorm... eh, positiv effekt
Les mer...

Hvordan bli lykkelig

Alle vil være lykkelig, men hvordan skaper man lykke? Hva er det som gjør at noen mennesker blir lykkelige, mens andre er konstant deprimerte? Les videre...
Les mer...

Selvutvikling og suksess

Alt som skjer, hender for en grunn. Og noen ganger, fører en ting til noe annet. Lær deg å stable dine suksesser en etter en, og du vil til slutt få en mega-suksess på toppen av det hele med bedre selvtillit og stadig mer suksess.
Les mer...

Hvordan kontrollere andre mennesker

Manipulasjon og kontroll av andre mennesker er kanskje et tabu, men ser man nærmere på det så er det en stor del av hverdagen. I reklame, i forhold og på jobb ser man dette hele tiden - og ofte er det ganske så uskyldig.
Les mer...

Kommunikasjon

Kommunikasjon kan skje på flere måter: Snakking, via telefon, kroppsspråk, som individ eller en lands handlinger - både ord og handling er en del av kommunikasjon.
Les mer...

Suksess

Suksess er noe alle mennesker jakter etter. Vi har forskjellige tanker om hva det innebærer, og målene våre er ikke like for noen av oss, men vi har alle noe vi ønsker å oppnå eller få - suksess.
Les mer...

Mental holdning og positiv tenkning

Mentale holdninger er noe man bør være bevisst på hvis man ønsker å oppnå mest mulig her i livet. Suksess er i blodet. Det er menn som skjebne kan aldri holde nede de mar frem i en munter måte, og ta etter guddommelig rett det beste av alt at jorden gir.
Les mer...

Kjærlighet og tro

Kjærlighet og tro er ganske unikt for mennesket. Når det gjelder personlig utvikling er dette to relevante begreper.
Les mer...

Magnetisk tiltrekking: Hvordan sjekke damer

Her er noen tips for å tiltrekke deg drømmepartneren, spesielt for menn, men tipsene kan også brukes av damer som er på sjekkern'. Slik sjekker du opp noen med suksess...
Les mer...

Bedre klesstil, bedre selvtillit

Få bedre selvtillit: Klær er ikke bare noe du har på deg for å gi varme og beskytte deg mot omgivelsene - de viser også omgivelsene hvem du er, og andre bruker blant annet din klesstil til å bedømme hvem du er.
Les mer...

Frykt og fornuft

Vi har alle hørt bemerkninger om at frykt er enten normalt eller unormalt, og at normal frykt er å anse som en venn, mens unormal frykt skulle bli ødelagt som en fiende.
Les mer...

Vennskap

Sine vennskap er noe av det mest dyrebare man har.
Les mer...

Hvordan få andre til å bli tiltrukket av deg?

Du kan tiltrekke andre mennesker, eller du kan støte de vekk fra deg. Det er kanskje nyttig å kunne begge deler, men det er utvilsomt en nyttig egenskap å klare å tiltrekke seg de riktige menneskene.
Les mer...

Selvutvikling

Selvutvikling kan gi deg så mye, her skal vi se på forholdet mellom selvutvikling og makt.
Les mer...